Wereldboom


De Kaki boom in Nagasaki wordt door de
Wereldboom Kakifruit kunstenaar van het Kaki-tree project gezien als de personificatie van de Wereldboom. De Wereldboom wortelt in het centrum van de aarde en wordt omringd door boven-natuurlijke beschermers. In verticale zin is ze de Verbinding tussen Hemel en Aarde (Boom der Kennis). In het horizontale centrum van de aarde is ze de Bron van het Leven (Boom van het Leven). Dit laatste komt overeen met de oude diepe, religieuze relatie van de Kaki in Japan met het Leven.

In de Edda wordt een profetie beschreven dat ook de Goden op een dag van de aarde zullen verdwijnen. Dit zal zijn wanneer de lente niet terugkeert zodat ijs, bittere kou en duisternis jarenlang zullen aanhouden.
De mensheid zal worden weggevaagd door aardbevingen, overstromingen en vuur. Alleen de Wereldboom zal alles overleven. Als de tijd daar is, zal de stam van de boom zich openen en daaruit komen de ouders te voorschijn van een nieuw mensen-geslacht.

Als symbool voor de Wereldboom is de Kaki verbonden met (de) god(en), met de mensen en al het leven op aarde en met de aarde. Ze speelt een belangrijke positieve rol bij het overleven van de aarde, bij het (over)leven op de aarde, en bij de geschiedenis van de verschillende mensengeslachten op aarde in het verleden, heden en in de toekomst.